Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1
                       
Những bài được quan tâm nhất
Liên kết website

33 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HIỆP HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM

2023-10-26 11:54:06 - ( 84 views )

Trong tiến trình phát triển của dân tộc ta, y tế là một ngành xuất hiện từ rất sớm và luôn gắn liền với lịch sử của dân tộc. Từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ngành Y tế đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong quá trình đó, công...xem tiếp 

YÊU CẦU BÁO GIÁ Số 692-YCBG-BVM ngày 25 tháng 10 năm 2023

2023-10-25 16:17:24 - ( 67 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Cuộc thi - Tìm hiểu về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

2023-10-12 16:37:09 - ( 182 views )

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023'  1. Tên cuộc thi:  Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”. 2. Đối tượng tham gia Là...xem tiếp 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

2023-10-05 09:00:09 - ( 100 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

YÊU CẦU BÁO GIÁ Số 637-YCBG-BVM ngày 04 tháng 10 năm 2023

2023-10-05 07:36:51 - ( 130 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT - Gói thầu Mua sắm 40 mặt hàng VTYT tiêu hao sử dụng trong 12 tháng tại BV Mắt Ninh Bình năm 2023-2024

2023-08-31 16:07:16 - ( 173 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

YÊU CẦU BÁO GIÁ Số 543/YCBG-BVM ngày 24 tháng 8 năm 2023

2023-08-24 16:21:09 - ( 165 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT - Tháng 8/2023

2023-08-04 15:14:32 - ( 189 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Thống kê các ý kiến qua khảo sát sự hài lòng của người bệnh, 6 Tháng, năm 2023

2023-07-26 13:48:15 - ( 240 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG, NĂM 2023

2023-07-07 14:15:29 - ( 227 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2023

2023-07-06 14:12:47 - ( 174 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá Trang Thiết bị y tế, vật tư y tế - Tháng 7/2023

2023-07-05 15:25:14 - ( 163 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Page 1 of 11

1

2

3

4

5

6

7

>>

...

11