Tìm theo Chuyên mục
Những bài viết được quan tâm
Liên kết website

Chức năng của Bệnh viện


Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

- Chức năng: Bệnh viện Mắt Ninh Bình có chức năng chăm sóc Mắt ban đầu, Phòng chống mù lòa, khám và điều trị các bệnh về Mắt cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

- Nhiệm vụ: Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh; Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học về y học; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kĩ thuật; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lí kinh tế trong bệnh viện.

Khám bệnh
Phẫu thuật và Điều trị