Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1
                       
Những bài được quan tâm nhất
Liên kết website

Mời báo giá TTBYT chuyên dùng tại Bệnh viện Mắt Ninh Bình

2022-07-06 08:51:48 - ( 268 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM- 2022

2022-07-06 06:14:45 - ( 138 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022

2022-07-05 05:44:33 - ( 131 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Thư mời báo giá Vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm

2022-06-01 12:58:09 - ( 229 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc theo tên Generic, Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị sử dụng trong 12 tháng tại Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình

2022-05-31 07:12:11 - ( 236 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời báo giá Vật tư y tế - Hóa chất sinh phẩm

2022-05-19 14:17:35 - ( 149 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

2022-05-12 15:13:55 - ( 14 views )


                                                                                                                                                                                                                                                 ...xem tiếp

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG

2022-05-12 07:14:46 - ( 245 views )

      Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là một nhiệm vụ vô cùng cao cả và thiêng liêng. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, từ bác sĩ đến những người điều dưỡng, kỹ thuật viên... phải cùng chung tay góp sức để tạo nên giá trị không chỉ trong khám, điều trị, chăm sóc mà còn...xem tiếp 

Công khai dự toán Thu - Chi năm 2022 của Bệnh viện Mắt Ninh Bình

2022-04-05 12:14:04 - ( 244 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

2022-04-04 16:15:22 - ( 166 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2021 của Bệnh viện Mắt Ninh Bình

2022-01-11 14:32:00 - ( 225 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý IV năm 2021 của Bệnh viện Mắt Ninh Bình

2022-01-05 15:25:32 - ( 204 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Page 2 of 9

<<

1

2

3

4

5

6

7

>>

...

9