Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1 Picture 1
                       
Những bài được quan tâm nhất
Liên kết website

Mời báo giá sửa chữa MÁY CHỤP CẮT LỚP ĐÁY MẮT- Heiberg Spectalis OCT- Đức

2023-07-05 13:45:14 - ( 223 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

2022-04-04 16:15:22 - ( 221 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Thanh lý tài sản - năm 2023

2023-03-27 15:57:20 - ( 214 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời báo giá Vật tư y tế - Hóa chất sinh phẩm

2022-05-19 14:17:35 - ( 205 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT - Tháng 8/2023

2023-08-04 15:14:32 - ( 189 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Cuộc thi - Tìm hiểu về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

2023-10-12 16:37:09 - ( 182 views )

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023'  1. Tên cuộc thi:  Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”. 2. Đối tượng tham gia Là...xem tiếp 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2022

2023-01-06 08:16:08 - ( 180 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2023

2023-07-06 14:12:47 - ( 174 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT - Gói thầu Mua sắm 40 mặt hàng VTYT tiêu hao sử dụng trong 12 tháng tại BV Mắt Ninh Bình năm 2023-2024

2023-08-31 16:07:16 - ( 173 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

YÊU CẦU BÁO GIÁ Số 543/YCBG-BVM ngày 24 tháng 8 năm 2023

2023-08-24 16:21:09 - ( 165 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá Trang Thiết bị y tế, vật tư y tế - Tháng 7/2023

2023-07-05 15:25:14 - ( 163 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

YÊU CẦU BÁO GIÁ Số 637-YCBG-BVM ngày 04 tháng 10 năm 2023

2023-10-05 07:36:51 - ( 130 views )


                                                                                                                                                                                                                                                       ...xem tiếp

Page 10 of 11

1

...

<<

5

6

7

8

9

10

11

>>