Những bài được quan tâm nhất
Liên kết website

Sơ đồ tổ chức


- Ban Giám đốc: + Giám đốc: BsCKII.Trịnh Ngọc Quỳnh, sđt: 0913.013.422 + PGĐ: BsCKII. Tống Ngọc Tú, sđt: 0915.518.226 + PGĐ: BsCKI. Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 + PGĐ: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà, sđt: 0948.443.688 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp: + Phụ trách: Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy, sđt: 0942.335.915 - Phòng Tổ chức Hành chính: + Trưởng phòng: Đc. Nguyễn Huy Du, sđt: 0944.229.970 - Phòng Tài chính Kế toán: + Trưởng phòng: Đc. Tống Thị Hiếu, sđt: 0965.756.105 - Phòng Điều dưỡng: + Trưởng phòng: ĐD. Đinh Thị Lê Na, sđt: 0989.135.138 - Khoa Khám Bệnh: + Phụ trách: BsCKI. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sđt: 0984.595.928 - Khoa Phẫu thuật – GMHS: + Phụ trách: Bs. Phạm Thị Trang, sđt: 0977.175.997 - Khoa Kết giác mạc: + Phụ trách: Bs. Phạm Thị Hạnh, sđt: 0383.927.462 - Khoa Đáy mắt Glocom: + Phụ trách: BsCKI. Đào Sơn Hùng, sđt: 0936.609.980 - Khoa Dược – Vật tư y tế: + Phụ trách: Ds. Đinh Thị Thúy Hương, sđt: 0988.804.521 - Khoa Cận lâm sàng: + Phụ trách: Bs. Nguyễn Đình Yên, sđt: 0975.396.512