Tìm theo Chuyên mục
Những bài viết được quan tâm
Liên kết website

      Sơ đồ tổ chức


- Ban Giám đốc: + PGĐ: (Phụ trách) Ths.Bs. Nguyễn Thị Thu Hà, sđt: 0948.443.688 + PGĐ: BSCKII. Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 - Phòng Tổ chức Hành chính - Tài chính kế toán: + Trưởng phòng: Ths.Tống Thị Hiếu, sđt: 0965.756.105 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Điều dưỡng: + Phụ trách: BSCKI. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sđt: 0984.595.928 - Khoa Khám Bệnh: + Phụ trách: BSCKI. Phạm Thị Trang, sđt: 0943.821.010 - Khoa Phẫu thuật – GMHS: + Phụ trách: BSCKII. Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 - Khoa Kết Giác Mạc: + Phụ trách: BSCKI. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sđt: 0984.595.928 - Khoa Đáy mắt - Glocom: + Phụ trách: BSCKII. Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 - Khoa Cận lâm sàng - Dược - VTYT: + Phụ trách: Ths. Đinh Thị Thúy Hương, sđt: 0988.804.521