Những bài được quan tâm nhất
Liên kết website

Sơ đồ tổ chức


- Ban Giám đốc: + Giám đốc: BSCKII.Trịnh Ngọc Quỳnh, sđt: 0913.013.422 + PGĐ: BSCKI. Tống Ngọc Tú, sđt: 0915.518.226 + PGĐ: BSCKI. Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp: + Trưởng phòng: Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 - Phòng Tổ chức Hành chính: + Trưởng phòng: Nguyễn Huy Du, sđt: 0944.229.970 - Phòng Tài chính Kế toán: + Trưởng phòng: Tống Thị Hiếu, sđt: 0965.756.105 - Phòng Điều dưỡng: + Trưởng phòng: Đinh Thị Lê Na, sđt: 0989.135.138 - Khoa Khám Bệnh: + Phụ trách: Nguyễn Thị Dung, sđt: 0942.350.396 - Khoa Cận lâm sàng: + Phụ trách: Nguyễn Đình Yên, sđt: 0975.396.512 - Khoa Phẫu thuật – GMHS: + Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thu Hà , sđt: 0948.443.688 - Khoa Điều trị tổng hợp: + Trưởng khoa: Bs. Tống Ngọc Tú, sđt: 0915.518.226 - Khoa Dược – Vật tư y tế: + Phụ trách: Ds. Đinh Thị Thúy Hương, sđt: 0988.804.521