Những bài được quan tâm nhất
Liên kết website

Sơ đồ tổ chức


- Ban Giám đốc: + Giám đốc: BSCKII.Trịnh Ngọc Quỳnh, sđt: 0913.013.422 + PGĐ: Ths.BS. Nguyễn Trung Hiếu, sđt: 0912.126.129 + PGĐ: Ths.Bs. Nguyễn Thị Thu Hà, sđt: 0948.443.688 - Phòng Tổ chức Hành chính - Tài chính kế toán: + Trưởng phòng: Ths.Tống Thị Hiếu, sđt: 0965.756.105 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Điều dưỡng: + Phụ trách: ĐDCKI. Đinh Thị Lê Na, sđt: 0915.650.111 - Khoa Cận lâm sàng - Dược - VTYT: + Phụ trách: Ths. Đinh Thị Thúy Hương, sđt: 0988.804.521 - Khoa Khám Bệnh: + Phụ trách: Phạm Thị Hạnh, sđt: 0383.927.462 - Khoa Phẫu thuật – GMHS: + Phụ trách: BS. Phạm Thị Trang, sđt: 0943.821.010 - Khoa Kết Giác Mạc: + Phụ trách: BSCKI. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sđt: 0984.595.928 - Khoa Điều trị tổng hợp: + Phụ trách: Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy, sđt: 0942.335.915