Tìm theo Chuyên mục
Những bài viết được quan tâm
Liên kết website

Tổng hợp Ý kiến đóng góp của người bệnh
và hướng xử lý của bệnh viện năm 2018

2018-11-26 09:54:13 - ( 3169 views )


Bệnh nhân: Lê Văn Tởi - xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình viết thơ tặng CBNV Bệnh Viện.